Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego CWM ZHP

 

§1 Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy CWM ZHP działający pod adresem www.sklep-cwm.shoper.pl, prowadzony jest przez Fundację Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Gdyni, przy ul. Jana Pawła II 5, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384173, NIP: 586 22 69 352, REGON: 22 12 35 500, zwaną dalej Sprzedającym.

 

2. Stroną dokonująca zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
zwane dalej Kupującym.

 

§2 Produkty, ceny i zamówienia

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Asortyment sklepu stanowią produkty przedstawione na witrynie internetowej wwwsklep-cwm.shoper.pl

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że w ofercie określono inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności składanych zamówień i kolejności otrzymania przez Sprzedającego wpłaty na konto.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zwierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania 
i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 

 

§3 Forma płatności

 

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana: przelewem przed wysyłką towaru 
na nr konta mBank: 60114011530000221305001003
lub za pobraniem przy dostarczeniu zakupionego towaru

2. Na życzenie Nabywcy faktura pro-forma może zostać wysłana e-mailem.

 

 

§4 Dostawy

 

1. Towar dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.

2. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.

3. Podczas odbierania przesyłki Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna 
z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem fiskalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności 
z zamówieniem Kupujący powinien spisać „Protokół uszkodzeń" lub „Protokół niezgodności" oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze ułatwi uwzględnienie ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 

§5 Reklamacje

 

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi w nim wady fizyczne, powinien odesłać go na adres korespondencyjny „Sklep internetowy CWM ZHP”, ul. Bolesława Prusa 9-11 81-431,Gdynia.

2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszty związane 
z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki 
i rozpatrzeniu reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

 4. Kupujący dokonuje wyboru spośród następujących sposobów rozpatrzenia reklamacji:

- towar uszkodzony zostanie wymieniony na towar pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

- Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy.

 

 

§6 Szczególne uprawnienia konsumentów

 

1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów używania, 
jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

3. Aby dokonać zwrotu towaru należy przesłać pisemne oświadczenia o odstąpieniu od umowy podając nr zamówienia, nazwę towaru i kwotę zamówienia, oraz dane Kupującego i nr konta do zwrotu pieniędzy.

4. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną z nim fakturą w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru i poniesionych kosztów dostawy (określonych na zamówieniu). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

 

§7 Uwagi końcowe

 

1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku 
nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

2. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Sprzedającego bez uprzedniego poinformowania Kupujących o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl